wtorek, 17 czerwca 2014

Warsztaty zielarskie - kursy i plan zajęć

Ostatnio coraz więcej osób prosi mnie o zorganizowanie warsztatów zielarskich lub kursów etnobotaniki. Postanowiłem, że zgodzę się prowadzić warsztaty przynajmniej do końca roku, a wszystkie fundusze przeznaczę na moje projekty badawcze, a także ochronę lasów deszczowych w Amazonii. Dlaczego do końca roku? Prawdopodobnie zaraz po nowym roku ruszam kontynuować badania w Peru, aby zebrać dane do przygotowywanej publikacji. Poniżej przedstawiam harmonogram przykładowych warsztatów i czego możecie się na nich spodziewać.

Jeśli chcecie zorganizować takie warsztaty w Waszym ośrodku, szkole, sali wykładowej etc. to proszę pisać do mnie na adres: jbabicki@fraktalna.pl

Zależnie od uczestników i pory roku zajęcia mogą różnić się proporcjami zajęć w terenie, gdyż dobra znajomość teorii jest równie ważna, jak praktyka. Warsztaty obejmują podstawową i rozszerzoną wiedzę z takich dziedzin jak etnobotanika, farmakognozja, psychofarmakologia i fitoterapia. Zatem moja oferta przedstawia się następująco:

KURS POPULARNONAUKOWY
Warsztaty skierowane do wszystkich chętnych zgłębić swoją wiedzę z zakresu ziołolecznictwa i farmakognozji. Wiedza teoretyczna oraz zajęcia praktyczne pokazują podstawowe i łatwe, dostępne dla każdego w domu, metody przetwarzania surowców roślinnych, które można znaleźć na terenach naszego kraju. Zajęcia skierowane są dla osób, które chcą lepiej poznać pospolite rośliny naszych lasów, łąk, zbiorowisk wodnych i dowiedzieć się jak można je wykorzystać w domowej fitoterapii.

Plan zajęć: (8h dziennie z krótkimi przerwami);

1) Zarys ziołolecznictwa - historia i podstawy - 2h
2) Wstęp do etnobotaniki i podstawy farmakognozji - 2h
3) Zajęcia terenowe - 2h
a) Oznaczanie i rozpoznawanie roślin
b) Zbiór i przetwarzanie surowca roślinnego
c) Podstawy morfologii i fizjologii roślin
4) Zajęcia praktyczne - 2h
a) Receptura leku roślinnego
- przyrządzanie prostych i skutecznych preparatów roślinnych w formie nalewek, naparów, intraktów, odwarów, maceratów, ekstraktów, maści itp.
- omówienie prostych metod ekstrakcji

KURS AKADEMICKI
Te zajęcia przeznaczone są głównie dla studentów lub młodzieży, która chce związać swoje życie z naukami biologicznymi i fascynuje ich świat natury, a także roślin. Kurs został skonstruowany tak, aby pokazać jak potencjalnie wyglądają zajęcia na kierunkach akademickich związanych z etnobotaniką, farmakognozją, fitofarmakologią, czy fitochemią. To daje przedsmak tego czego można się spodziewać na takich studiach i później podczas pracy naukowej.

Plan zajęć: (8h dziennie z krótkimi przerwami)

I. Etnobotanika
- wstęp i zarys historyczny
- omówienie najważniejszych pojęć
- omówienie rodzin wybranych roślin
- zarys rdzennych farmakopei i szamanizmu
- rozpoznawanie roślin i korzystanie z kluczy do oznaczania
II. Farmakognozja
- wstęp i zarys historyczny
- technologia prawidłowej obróbki surowca roślinnego
- roślinne leki recepturowe
- omówienie poszczególnych grup naturalnych substancji biologicznie czynnych
- podział surowców roślinnych na kategorie medyczne
III. Fitofarmakologia
- farmakologiczna aktywność surowców roślinnych w ustroju człowieka i zwierząt
- metody ekstrakcji składników czynnych z roślin
- podstawy psychofarmakologii i neurochemii
IV. Chemotaksonomia
- podział roślin na grupy chemotaksonomiczne
- skanowanie rodzin pod kątem zdefiniowania podstawowej grupy powtarzalnych substancji wtórnego metabolizmu
- charakterystyka taksonów

KURS METANAUKOWY
Są to zajęcia z głębszych mechanizmów rządzących biologią żywych systemów. Wszystko to co nie mieści się w granicach fizyki klasycznej i wkracza na pole mechaniki kwantowej, jest uwzględniane w naukach biologicznych pod koncepcjami, teoriami i modelami np. pól morfogenetycznych. Poruszam również wątek antropologii kulturowej i charakterystyki szamanizmu jako głębokiej technologii nawiązywania więzi z naturą.

Plan zajęć: (zajęcia blokami po 2h, ewentualnie osobne wykłady w zależności od okoliczności i potrzeb osoby lub osób organizujących event)

I. Szamanizm
- omówienie najważniejszych koncepcji i definicji
- kontakty z duchami roślin
- przykłady plemiennych praktyk duchowych
- teorie i modele psychiczno-duchowe w różnych systemach szamańskich
II. Komunikacja międzygatunkowa
- podstawy komunikacji roślin
- koncepcje pól morfogenetycznych
- eksperymenty z roślinną telepatią
- dystrybucja złotej proporcji i ciągów Fibonacciego w przyrodzie
III. Neuronauki i świadomość
- definicja świadomości
- mikrotubularny model świadomości Penrose'a-Hammerofa
- implikacje struktur osobowych w strumieniu świadomości
- matematyka chaosu wobec osobliwości i ewolucji
- podstawy neurochemii
IV. Enteogeny
- charakterystyka i omówienie wartości terapeutycznych i badań naukowych na wybranych enteogenach (Peyote, Ayahuasca, Ibogaina, Psylocybina, Meskalina, LSD, Yopo, Kambo i inne)
- status prawny i akademicki roślin psychoaktywnych
- omówienie mniej znanych roślin z grupy Psychostimulantia
V. Praktyka
- czym jest życie?
- czym są myśli?
- czym jest cierpienie?
- tworzenie własnej grawitacji :)
- proste metody wzmacniające i regenerujące organizm

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Artykuł o psiankowatych w nowym numerze Trans/Wizji

W najnowszym numerze Trans/Wizji ukazał się mój obszerny artykuł na temat właściwości fitofarmakologicznych wybranych roślin z rodziny psiankowatych. Tematem przewodnim numeru jest czerń i mrok, toteż zostałem poproszony o napisanie tekstu o roślinach, które często były lub są z tymże mrokiem kojarzone. Artykuł dokładnie nazywa się: "Nocne Cienie: Właściwości fitofarmakologiczne i enteogenne wybranych roślin tropanotwórczych z rodziny psiankowatych", w którym staram się omówić takie rośliny jak pokrzyk, bieluń, lulek, mandragora, przedstawiając ich etnobotaniczne profile. Mój tekst ukazał się obok m.in. wywiadów z Dr Jeremym Narbym i Dr Davidem Nicholsem, których bardzo cenię za ich naukowy wkład w rozwój badań nad psychodelikami, a także kulturą używania enteogenów w społecznościach ludzkich. Dlatego serdecznie polecam kupno pisma, ponieważ jest wydane na bardzo wysokim poziomie i w środku jest wiele ciekawych rzeczy do poczytania. Oto link do wydawnictwa: http://sklep.okultura.pl/trans-wizje-nr-5.html Poniżej przedstawiam małe "demo" mojego tekstu na zachętę. Jest to wycinek ze środka publikacji.

"Kolejnym dobrze poznanym "nocnym cieniem" jest Datura stramonium L. (Bieluń dziędzierzawa). To jednoroczna roślina zielna pochodząca z Ameryki Środkowej. Lubi gleby zasobne w potas, jest synantropijna i występuje w Polsce zazwyczaj w kilku odmianach oraz gatunkach. Bieluń jest objęty farmakopeą polską, gdzie surowcem leczniczym są liście zbierane w okresie kwitnienia i owocowania rośliny. Zawiera koncentrację 0,2-0,6% tropanów, z czego głównymi aktywnymi komponentami jest lewoskrętna (-)- hioscyjamina, skopolamina (zwykle w stosunku 2:1), meteloidyna, atropamina, skopina, nikotyna i inne. Najwyższe stężenia alkaloidów występują w nasionach owocujących kolczastych główek, gdzie dochodzą nawet do 1%. Wysokie stężenia (1,2-1,5%) występują również w nasionach innych gatunków: Datura metel L. oraz Datura innoxia Mill.

Bieluń był dość szeroko rozpowszechnioną rośliną leczniczą i enteogeniczną w Nowym i Starym Świecie. Datura metel pod nazwą dutra lub dhatura była używana w Indiach jako środek enteogenny, głównie afrodyzjak oraz do rzucania uroków lub powstrzymywania wrogów. Czasem inny gatunek bielunia dodawano do kavy na wyspach Fiji. W Afryce różne gatunki mieszano z winem i piwem, a w starożytnym Meksyku pod nazwą toloache pełniły rolę enteogenu lub dodatków do innych roślin magicznych. Wśród wielu plemion indiańskich Ameryki Środkowej i Północnej stwierdzono rytualne użycie bielunia (głównie Datura meteloides, Datura wrightii i innych gatunków). Niektórzy badacze przypuszczają, że malowidła kalifornijskie Chumash datowane na 5000 lat reprezentują enteogeniczne użycie bielunia. W średniowiecznej Europie nasiona i liście datury wykorzystywano do celów dywinacyjnych i czarnomagicznych rytuałów okultystycznych. Najprawdopodobniej wchodziły w skład "latającego" smarowidła czarownic, które to aplikowały sporządzony preparat w miejsca na ciele, gdzie znajduje się najcieńsza błona śluzowa umożliwiająca szybkie i efektywne wchłonięcie alkaloidów do ustroju. Jest wiele koncepcji na to czym osławiona "maść czarownic" była. Osobiście stawiałbym na mieszaninę różnych gatunków psiankowatych (bieluń, pokrzyk, lulek, lulecznica, miechunka, psianka) z glistnikiem jaskółczym zielem (Chelidonium majus) i w niektórych recepturach, być może nawet z muchomorem czerwonym (Amanita muscaria) i/lub łysiczką lancetowatą (Psylocybe semilanceata). Zażycie takiej mikstury powodowało głębokie stany zmienionej świadomości, a symbol lecącej na miotle czarownicy najprawdopodobniej ma swoje podłoże w efektach wywołanych między innymi alkaloidami tropanowymi.

Wśród wielu tradycji plemion dorzecza Amazonii w Peru, Ekwadorze, czy Brazylii natknięto się na rytualne, enteogeniczne wykorzystanie różnych gatunków roślin psiankowatych m.in. tropikalnych odmian bielunia Brugmansia, przedstawicieli gatunków Brunfelsia lub bogatą w alkaloidy tropanowe roślinę z gatunku Teleostachya lanceolata (Acanthaceae), zwaną pod nazwami Toé Negro czy Maricahua. Surowce te stosowano jako halucynogeny osobno lub w formie dodatku do innych magicznych mikstur. W wielu tradycjach plemiennych rośliny tropanotwórcze miksowano ze świętą amazońską herbatą o nazwie Ayahuasca, w której głównymi składnikami były B-karboliny i dimetylotryptamina. Farmakologia łączenia alkaloidów tropanowych z tryptaminami i inhibitorami MAO nie jest dobrze poznana, ale może prowadzić do poważnych i trwałych uszkodzeń układu nerwowego i fizjologii organizmu ludzkiego. Znane są śmiertelne przypadki osób, które brały udział w ceremonii lub ceremoniach i przyjęły wzbogaconą "tropanową Ayahuascę". Podczas moich badań w dorzeczu Amazonii natknąłem się na wiele przypadków pomieszania zmysłów lub poważnych uszkodzeń mózgu wynikłych z uczestnictwa w tego typu ceremoniach lub czarnomagicznych rytuałach. Zejścia śmiertelne i uszkodzenia fizjologii zazwyczaj wiązały się z destrukcyjnym wpływem przedawkowania alkaloidów tropanowych na mięsień sercowy (zawał), ośrodki pamięci długo i krótkotrwałej oraz inne problemy wynikające z uszkodzeń w obwodach cholinergicznych i adrenergicznych. Zebrałem również raporty sugerujące, że mieszanie Ayahuasci i alkaloidów tropanowych indukuje demoniczny charakter doświadczenia Yage, gdzie psychonauta ma wrażenie przyciągania lub wessania w mroczne poziomy astralu szamańskiego i rozgrywające się tam bitwy między "dobrem" i "złem", siłami "jasności" i "ciemności". W celach wizyjnych niektórzy szamani decydowali się przyjąć sam stężony ekstrakt z Nicotiana rustica, miejscowego "świętego tytoniu" o nazwie Mapacho".