wtorek, 17 czerwca 2014

Warsztaty zielarskie - kursy i plan zajęć

Ostatnio coraz więcej osób prosi mnie o zorganizowanie warsztatów zielarskich lub kursów etnobotaniki. Postanowiłem, że zgodzę się prowadzić warsztaty przynajmniej do końca roku, a wszystkie fundusze przeznaczę na moje projekty badawcze, a także ochronę lasów deszczowych w Amazonii. Dlaczego do końca roku? Prawdopodobnie zaraz po nowym roku ruszam kontynuować badania w Peru, aby zebrać dane do przygotowywanej publikacji. Poniżej przedstawiam harmonogram przykładowych warsztatów i czego możecie się na nich spodziewać.

Jeśli chcecie zorganizować takie warsztaty w Waszym ośrodku, szkole, sali wykładowej etc. to proszę pisać do mnie na adres: jbabicki@fraktalna.pl

Zależnie od uczestników i pory roku zajęcia mogą różnić się proporcjami zajęć w terenie, gdyż dobra znajomość teorii jest równie ważna, jak praktyka. Warsztaty obejmują podstawową i rozszerzoną wiedzę z takich dziedzin jak etnobotanika, farmakognozja, psychofarmakologia i fitoterapia. Zatem moja oferta przedstawia się następująco:

KURS POPULARNONAUKOWY
Warsztaty skierowane do wszystkich chętnych zgłębić swoją wiedzę z zakresu ziołolecznictwa i farmakognozji. Wiedza teoretyczna oraz zajęcia praktyczne pokazują podstawowe i łatwe, dostępne dla każdego w domu, metody przetwarzania surowców roślinnych, które można znaleźć na terenach naszego kraju. Zajęcia skierowane są dla osób, które chcą lepiej poznać pospolite rośliny naszych lasów, łąk, zbiorowisk wodnych i dowiedzieć się jak można je wykorzystać w domowej fitoterapii.

Plan zajęć: (8h dziennie z krótkimi przerwami);

1) Zarys ziołolecznictwa - historia i podstawy - 2h
2) Wstęp do etnobotaniki i podstawy farmakognozji - 2h
3) Zajęcia terenowe - 2h
a) Oznaczanie i rozpoznawanie roślin
b) Zbiór i przetwarzanie surowca roślinnego
c) Podstawy morfologii i fizjologii roślin
4) Zajęcia praktyczne - 2h
a) Receptura leku roślinnego
- przyrządzanie prostych i skutecznych preparatów roślinnych w formie nalewek, naparów, intraktów, odwarów, maceratów, ekstraktów, maści itp.
- omówienie prostych metod ekstrakcji

KURS AKADEMICKI
Te zajęcia przeznaczone są głównie dla studentów lub młodzieży, która chce związać swoje życie z naukami biologicznymi i fascynuje ich świat natury, a także roślin. Kurs został skonstruowany tak, aby pokazać jak potencjalnie wyglądają zajęcia na kierunkach akademickich związanych z etnobotaniką, farmakognozją, fitofarmakologią, czy fitochemią. To daje przedsmak tego czego można się spodziewać na takich studiach i później podczas pracy naukowej.

Plan zajęć: (8h dziennie z krótkimi przerwami)

I. Etnobotanika
- wstęp i zarys historyczny
- omówienie najważniejszych pojęć
- omówienie rodzin wybranych roślin
- zarys rdzennych farmakopei i szamanizmu
- rozpoznawanie roślin i korzystanie z kluczy do oznaczania
II. Farmakognozja
- wstęp i zarys historyczny
- technologia prawidłowej obróbki surowca roślinnego
- roślinne leki recepturowe
- omówienie poszczególnych grup naturalnych substancji biologicznie czynnych
- podział surowców roślinnych na kategorie medyczne
III. Fitofarmakologia
- farmakologiczna aktywność surowców roślinnych w ustroju człowieka i zwierząt
- metody ekstrakcji składników czynnych z roślin
- podstawy psychofarmakologii i neurochemii
IV. Chemotaksonomia
- podział roślin na grupy chemotaksonomiczne
- skanowanie rodzin pod kątem zdefiniowania podstawowej grupy powtarzalnych substancji wtórnego metabolizmu
- charakterystyka taksonów

KURS METANAUKOWY
Są to zajęcia z głębszych mechanizmów rządzących biologią żywych systemów. Wszystko to co nie mieści się w granicach fizyki klasycznej i wkracza na pole mechaniki kwantowej, jest uwzględniane w naukach biologicznych pod koncepcjami, teoriami i modelami np. pól morfogenetycznych. Poruszam również wątek antropologii kulturowej i charakterystyki szamanizmu jako głębokiej technologii nawiązywania więzi z naturą.

Plan zajęć: (zajęcia blokami po 2h, ewentualnie osobne wykłady w zależności od okoliczności i potrzeb osoby lub osób organizujących event)

I. Szamanizm
- omówienie najważniejszych koncepcji i definicji
- kontakty z duchami roślin
- przykłady plemiennych praktyk duchowych
- teorie i modele psychiczno-duchowe w różnych systemach szamańskich
II. Komunikacja międzygatunkowa
- podstawy komunikacji roślin
- koncepcje pól morfogenetycznych
- eksperymenty z roślinną telepatią
- dystrybucja złotej proporcji i ciągów Fibonacciego w przyrodzie
III. Neuronauki i świadomość
- definicja świadomości
- mikrotubularny model świadomości Penrose'a-Hammerofa
- implikacje struktur osobowych w strumieniu świadomości
- matematyka chaosu wobec osobliwości i ewolucji
- podstawy neurochemii
IV. Enteogeny
- charakterystyka i omówienie wartości terapeutycznych i badań naukowych na wybranych enteogenach (Peyote, Ayahuasca, Ibogaina, Psylocybina, Meskalina, LSD, Yopo, Kambo i inne)
- status prawny i akademicki roślin psychoaktywnych
- omówienie mniej znanych roślin z grupy Psychostimulantia
V. Praktyka
- czym jest życie?
- czym są myśli?
- czym jest cierpienie?
- tworzenie własnej grawitacji :)
- proste metody wzmacniające i regenerujące organizm